Izložbe

2018 Indijska izložba (1)
2018 Indijska izložba (2)
2019 Šangajska međunarodna izložba (1)
2019 Šangajska međunarodna izložba (2)
2023 Solartech Indonezija (1)
2023 Solartech Indonezija (2)
Egipatski sajam-1
Egipatski sajam-2
izložba u Gani (1)